Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw

Antwerpen, Belgiëwww.wgczuidrand.be
Co Financing Business UnitTriodos Bank Belgium
SectorHealthcare

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk met huisartsen, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Inwoners van Hoboken, Kiel en het Valaar kunnen er terecht. Het centrum werkt forfaitair, wat wil zeggen dat patiënten zelf niet moeten betalen voor een consultatie. In plaats daarvan betaalt het ziekenfonds aan het centrum een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt. Naast het verstrekken van medische zorgen, organiseert het team van het wijkgezondheidscentrum ook preventieve activiteiten. Gezien de snelle groei van de activiteiten, drong een verhuizing zich op. Het centrum vond een ruimer pand in de De Bosschaertstraat in 2020 Antwerpen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop en inrichting daarvan.