Vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen

Antwerpen, België
Invested through
  • Triodos Bank Belgium
SectorCommunity Projects

* Additional information

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

Deze Vzw uit Antwerpen werkt samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities zoals mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolden langdurig werkzoekenden. Triodos Bank financierde de aankoop en renovaties van een pand.