I.Care ASBL

Bruxelles, Belgiquei-careasbl.be/
Co Financing Business UnitTriodos Bank Belgium
SectorCommunity Projects

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

De in Brussel gevestigde vereniging I.Care draagt actief bij aan de verbetering van de medisch en psychosociale zorg van gevangenen. Ze waakt over de continuïteit van de zorg tijdens de detentie, de overbrenging en vrijlating. Ze promoot gezondheid in de gevangenis. Triodos Bank prefinancierde de subsidies die I.Care zal ontvangen.