DuCoop

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee, België
Co Financing Business UnitTriodos Bank Belgium
SectorSustainable Energy

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

Triodos Bank financierde de bouw en uitbating van een energie-efficiëntieproject dat 11.808 Gigajoule primaire energie en 542 ton CO2 bespaart door de combinatie van systemen voor waterbehandeling, afvalinzameling en -verwerking, verwarming en elektriciteitsproductie (warmtekrachtkoppeling) in Gent, Oost-Vlaanderen.