Stichting de Refter

Ubbergen, Nederlandwww.derefter.nl
Co Financing Business UnitTriodos Bank Netherlands
SectorSocial Housing

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

In het woonwerkpand De Refter, te Ubbergen, wonen ongeveer 85 mensen in verschillende woonvormen: éénpersoons-, meerpersoons-, gehandicapten-, oudereneenheden en woongroepen. De laatste vormt de grootste groep binnen De Refter. De sfeer, de leeftijd en het karakter van de bewoners binnen elke woongroep onderscheidt de woongroepen onderling. Het beheer van het woon- en werkpand wordt door de bewoners zelf gedaan. Iedere bewoner werkt hier aan mee in één of meerdere ‘deelgroepen'. Maar de bewoners van De Refter beheren het pand niet alleen zelf, ze besturen de stichting ook zelf. Zij doen dit op democratische wijze. De bewoners bepalen gezamenlijk het beleid van Stichting de Refter. Daarnaast zorgen zij ook voor het bijbehorende natuurgebied.