Ecole Les Tournesols

Bruxelles, Belgiquewww.lestournesols.com
Co Financing Business UnitTriodos Bank Belgium
SectorEducation

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

‘Les Tournesols' is een vrije protestantse school in Anderlecht. In 2014 telde ze ongeveer 320 leerlingen, gespreid over kleuterklassen, lager en middelbaar onderwijs (tot en met het vierde jaar). De leerlingen hebben ongeveer 30 verschillende nationaliteiten. De school richt zich niet exclusief op wie protestants is, al maken de christelijke waarden uiteraard deel uit van haar pedagogische project. Een vzw die voedselpakketten verdeeld aan armen maakt er gratis gebruik van een lokaal. Er loopt ook al jaren een internationaal samenwerkingsproject om scholen in Togo te steunen. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de aankoop van de gebouwen, die de school aanvankelijk huurde.