Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Maison Médicale Asaso asbl
All projects in this sector

Maison Médicale Asaso asbl

Health Care (Social)

De doelstelling van het nieuwe wijkgezondheidscentrum Asaso is toegankelijke en solidaire basisgezondheidszorg bieden op maat van de patiënt. Zoals bij de meeste wijkgezondheidscentra gaat bijzondere aandacht naar principes zoals opvolging op lange termijn, beschikbaarheid (de hele dag lang), nabijheid, betaalbaarheid, openheid voor verschillende culturen, preventieve en educatieve campagnes rond gezondheidsthema’s, en integratie in het sociale weefsel van de buurt. Het wijkgezondheidscentrum werd opgericht in 2011. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de opstartkosten.

http://www.wix.com/maisonmedicaleasaso/maison-medicale-asaso

Health Care

Good physical and mental health and wellbeing are fundamental to a better quality of life. That’s why we finance medical centres offering complementary health services, care for the elderly and hospices.

Address:
Avenue Adolphe Demeur 59
1060
Bruxelles
Belgique