Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
All projects in this sector
Vereniging Ahadeb Vereniging Ahadeb Housing Associations
Vereniging het Oostblok Vereniging het Oostblok Housing Associations
Vlaanderen bouwt Vlaanderen bouwt Housing Associations
Walden Pond Housing Co-operative Walden Pond Housing Co-operative Housing Associations

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Housing Associations (Social)

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zet zich elke dag in om de lokale woonactoren op het veld te ondersteunen. De sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en OCMW’s kunnen bij de VMSW terecht voor heel diverse informatie. De VMSW financiert en adviseert bij hun nieuwbouw- en renovatieprojecten en staat in voor infrastructuurwerken. Ze ondersteunt de lokale woonactoren bij hun dagelijkse werking en zet in op kennisdeling tussen de actoren. De burger kan bij de VMSW terecht voor een sociale lening, de Vlaamse Woonlening. Triodos Bank heeft twee kredieten verleend aan de VMSW om de bouw en renovatie van sociale huur- en koopwoningen te financieren.

http://www.vmsw.be/

Housing Associations

We finance housing associations because they provide affordable housing for the people who need it most. This includes homes for the homeless and dignified accommodation for adults and children with physical and learning disabilities.

Address:
Koloniënstraat 40
1000
Brussel
België