Stichting Vier het Leven

Huizen, Nederlandwww.4hetleven.nl
Co Financing Business UnitTriodos Foundation Netherlands
SectorCommunity Projects

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

Eenzaamheid onder ouderen voorkomen door cultuur


Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Dit doen we door ouderen regelmatig persoonlijk te begeleiden naar film-, concert- en theatervoorstellingen. In recente publicaties wordt aangetoond dat het samen beleven van culturele uitsapjes bijdragen aan positieve gezondheid van ouderen. Ze gaan minder vaak naar de dokter, nemen minder medicatie, hebben minder last van angst en depressie. Daarentegen hebben ze betere kwaliteit van leven, maken plezier, kunnen sociale contacten opdoen, en ervaren zingeving door levenslust en de uitdaging. Graag zet Stichting Vier het Leven zich in om met een positief middel eenzaamheid te voorkomen.


Ze organiseren voor ouderen in Nederland diverse kleinschalige activiteiten en matineevoorstellingen, zodat ze onbezorgd en ontspannen kunnen genieten en even weg uit de vier muren van hun huis zijn.


Stichting Vier het Leven is een landelijke non-profit organisatie, die ouderen meeneemt naar sociaal-culturele activiteiten. Vrijwilligers halen de ouderen van huis op, bezoeken gezamenlijk een theatervoorstelling, concert, film of museum, en beleven met elkaar een onvergetelijke middag of avond. De uitjes zijn erg belangrijk voor de ouderen en zorgen ervoor dat ze anderen ontmoeten en mee blijven doen aan de maatschappij – voorwaarden om te ontsnappen aan sociaal isolement. Zodat ouderen niet onnodig thuis blijven zitten.


Met de gift van de Triodos Foundation kan Stichting Vier het Leven activiteiten realiseren voor 4800 ouderen.