Description only available in Dutch
Een nieuwe kans voor jongeren met problemen zonder thuis


Maaszicht is organisatie die effectieve zorg biedt aan een complexe doelgroep. Jongeren kunnen bij Maaszicht terecht in een situatie van (dreigende) dak- en thuisloosheid. Het zijn jongvolwassen jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar met meervoudige problematiek.


In een ideale wereld krijgen alle kinderen en jongeren de kans om een waardevol bestaan op te bouwen. Helaas is het leven van steeds meer jongeren verre van ideaal. Sommigen zijn bij hun geboorte al vrijwel kansloos. Omdat ze opgroeien in een sfeer van verwaarlozing en mishandeling. Omdat ze al vroeg trauma's ontwikkelen. Omdat ze al op jonge leeftijd op straat worden gezet of uit wanhoop zelf vertrekken.


De zorg krijgen die je nodig hebt. Dat is waar deze jongeren recht op hebben. We garanderen aan jongeren maximale inspraakmogelijkheden op het eigen programma/traject. Onze zorg is erop gericht om een realistisch zelfbeeld te creëren waarbij de nadruk ligt op dat wat jongeren zelf kunnen. We gaan op zoek naar ieders individuele behoeften, talenten, kwaliteiten en ambities. De jongeren leren praktische skills om hun eigen kansen te vergroten, denk hierbij aan: persoonlijke verzorging; lezen en schrijven; koken; solliciteren; budgetteren; e-learning; computervaardigheden. Jongeren leren met actieve begeleiding en aandacht, vanuit een thuisbasis met dagelijkse structuur, hun leven zelf weer richting te geven.


De overheid financiert alleen de meest noodzakelijke uitgaven, gericht op zorg. De jongeren betalen zelf een eigen bijdrage voor kost en inwoning. De gift van de Triodos Foundation zal worden aangewend voor alle andere activiteiten, zoals sociale en culturele projecten. Deze activiteiten zijn niet iets extra's. Ze zijn van vitaal belang voor de geestelijke en fysieke gezondheid van onze cliënten en bieden hun de kans om daadwerkelijk deel uit te maken van onze samenleving.