Description only available in Dutch
Goed vakonderwijs is de basis voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. De Satang Jabang school in Kafountine in Senegal is in 1996 opgezet op initiatief van dorpsbewoners. Het is een driejarige beroepsopleiding voor voedselbereiding en mode. Daarnaast krijgen de studenten les in gezondheid (met name rondom seksualiteit en zwangerschap), management, computergebruik en Engels. Een bijzonder kenmerk van de school is dat ze ook studenten toelaat zonder basisschooldiploma. Deze studenten krijgen in het eerste jaar bovendien een intensieve training in taal en rekenen. Per jaar volgen ongeveer honderd jonge vrouwen dit onderwijs. De school komt niet in aanmerking voor financiering door de overheid, omdat de overheid een basisschooldiploma eist bij de start van voortgezet onderwijs. Meer dan de helft van de meisjes is echter niet in de gelegenheid geweest de lagere school te bezoeken of af te maken. Omdat de overheid de school niet financiert, kan ze alleen bestaan door financiële ondersteuning van Stichting Kafountine en anderen.


Het onderwijs biedt de vrouwen een perspectief op een betere positie op de arbeidsmarkt, een uitweg uit armoede en maakt hen onafhankelijke vrouwen die zelf kansen creëren. Het belangrijkste effect is dat ongeveer zestig procent van de ex-studenten erin slaagt een eigen inkomen te verwerven. Velen van hen starten een eigen bedrijf. Met als resultaat: een betere toekomst voor hen en voor hun kinderen.


Met de schenking van de Triodos Foundation kunnen 25 meiden een jaar lang naar school. De bijdrage maakt het mogelijk de leerkrachten, het onderwijsmateriaal en de leslokalen te betalen.