Description only available in Dutch
Bakstenen in Burundi


De leemsteen-machine die is aangekocht door Stichting IZERE kan een verbetering teweegbrengen in de leefomstandigheden van de lokale bevolking. Door werkgelegenheid te creëren, en de kans te bieden aan ongeschoolde jongeren om een beroepsopleiding te volgen, en een vak te leren die hen toekomstperspectief biedt. Firma OSKAM heeft training gegeven aan de Burundesen en de machine wordt beheerd door de via Stichting IZERE opgerichte lokale coöperaties. De stenenproductie stimuleert de bouw van o.a. huizen voor de terugkerende vluchtelingen en publieke toiletgebouwen.


IZERE, de stichting van Burundesen die in Nederland wonen betekent Hoop. Haar activiteiten zijn gericht op het oplossen of het bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke problemen om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van Burundi in diverse sectoren.


Dit is hard nodig, gezien de huidige kwetsbare situatie in Burundi door de gevolgen van de burgeroorlog, re-integratie van vluchtelingen, grote armoede, gebrek aan infrastructuur, en daarbij de hiv/aids problematiek. De wederopbouw van Burundi, en met name de economische sectoren, is een voorwaarde en een uitdaging voor succesvolle en duurzame vrede en ontwikkeling.