Stichting Groei

Den Haag, Nederlandwww.stichting-groei.nl/
Invested through
  • Triodos Bank Netherlands
SectorHealthcare

* Additional information

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

De stichting heeft als doel om kinderen in de leeftijd vanaf ca. twee jaar, jongvolwassenen en volwassenen met een indicering Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of aanverwante stoornissen, zelfredzamer, leerbaar en sociaal vaardiger te maken in onderwijs-, werk- en leefsituaties.