Description only available in Dutch
MasterPeace is een internationale vredesbeweging die miljoenen mensen en bedrijven actief samen wil laten bouwen aan vrede. MasterPeace wil bijdragen aan internationale samenwerking en verbondenheid, het terugdringen van (gewapende) conflicten en de afschaffing van kernwapens.


Op de Internationale Dag voor de Vrede (21 september) in 2011, werd in Utrecht en in Cairo de aftrap gegeven voor MasterPeace. Stichting Triodos Foundation is samen met &samhoud, Corio, IKV Pax Christi, vfonds en Vrede van Utrecht 2013 founding partner van dit bijzondere vredesproject.


Het thema vrede sluit aan bij de missie van de Stichting Triodos Foundation; het streven naar verbetering van levenskwaliteit. Slechte beschikbaarheid van voedsel, energie en grondstoffen voor bepaalde bevolkingsgroepen leidt tot een ongelijke welvaartsverdeling en kwaliteit van leven. Deze ongelijkheid is een voedingsbodem voor crises (klimatologisch, maatschappelijk en financieel) met conflicten en oorlogen tot gevolg. Streven naar duurzaamheid helpt de hiervoor genoemde negatieve ontwikkelingen tegengaan en draagt op deze manier bij aan vrede.


MasterPeace stimuleert dialoog, samenwerking en verbinding in conflictgebieden ('focusgebieden') wereldwijd en nodigt iedereen uit mee te bouwen aan vrede en MasterPeace. Ze doet dit door de inzet van muziek, kunst en social media voor tastbare, positieve acties.


MasterPeace ontwikkelt de komende jaren verschillende inspirerende vredesprojecten, zowel lokaal als internationaal. Artiesten uit conflictgebieden zullen samen optreden om dialoog en saamhorigheid te bevorderen. Hoogtepunt is een groots concert op de Internationale Dag van de Vrede in 2014. Het concert is een beloning voor iedereen die zich actief heeft ingezet voor de vredesprojecten.