Description only available in Dutch
Luzerneteelt versterkt biodiversiteit, landschap en bodem, en komt boer ten goede.


Met dit project wil onderzoek- en adviesbureau Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) de teelt van luzerne in Brabant versterken. Luzerne is een bijzonder gewas. Het is gunstig voor bijen en andere bestuivers, vlinders en akkervogels. Naast honingbijen en vele soorten hommels vliegen op luzerne ook allerlei wilde bijen zoals zand-, wol- en behangersbijen. Het biedt in de winter dekking voor hazen e.d. Roofvogels en uilen zoeken er hun voedsel. Luzerne is een verrijking van het landschap, met haar paarse bloemen.


Ook landbouwkundig is het een mooi gewas: goed voor bodem, klimaat en diergezondheid. Het wordt echter maar beperkt geteeld, omdat het voor de boer op korte termijn minder oplevert dan andere gewassen. Op de langere termijn kunnen ze er echter veel baat bij hebben.


In dit project wil het CLM deze drempels slechten en kijken hoe dit “supergewas” meer geteeld kan worden.


Samen met een groep belangstellende boeren gaat de organisatie aan de slag met veldbijeenkomsten, waarin boeren die al luzerne telen vertellen waarom en hoe ze dit doen. Vooral biologische boeren hebben hier vaak interesse in. Het CLM betrekt hier ook de handel bij. Zij spelen een belangrijke rol in het aanjagen van de teelt.


Mede door Triodos Foundation kan het CLM ervoor zorgen dat Brabant een beetje kleurrijker wordt.