Description only available in Dutch
Onze voedselvoorziening staat onder druk door de groeiende wereldbevolking en vleesconsumptie, biobrandstoffen, misoogsten door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Biologische landbouw kan veel betekenen om dit probleem aan te pakken.


Bij biologische landbouw zou men denken dat biologisch geteelde zaden als uitgangspunt genomen worden. Vaak is dat niet zo want er zijn weinig bedrijven die 100% biologische zaden leveren. Daarom maken biologische boeren nog regelmatig gebruik van niet-biologische zaden. De rassen die de gangbare veredeling voortbrengt zijn gericht op high input (chemicaliën) landbouw en zijn daarom niet optimaal voor de biologische landbouw die juist zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest een stabiele productie nastreeft.


Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren is dé initiator in de biologische veredeling en zaadproductie en heeft deze nationaal en internationaal op de kaart gezet. Wat houdt biologische veredeling in? Het gaat erom dat er rassen voortgebracht worden die zelfreproduceerbaar zijn, brede weerstand en aanpassingsvermogen hebben en geproduceerd zijn met respect voor natuurlijke kruisingsbarrières. Het voedsel van deze planten ondersteunt een sterk, gezond gestel bij mens en dier.


Lammerts van Bueren ziet met haar leerstoel de kans om specifieke concepten en strategieën uit de biologische sector verder wetenschappelijk te onderbouwen. De biologische landbouw wijst bijvoorbeeld gentechnologie af maar moet en wil toch werken aan moderne rassen, aangepast aan smaak en omstandigheden van deze tijd. Wetenschap, zaadindustrie en overheid zouden zodanig moeten samenwerken, dat er voor iedere bodem geschikte gewassen worden ontwikkeld. Naast goede voorlichting zijn ook innovatie en wetenschappelijk onderzoek essentieel bij het verder ontwikkelen van de biologische productie.