Description only available in Dutch
Onderzoek naar het effect van hulphonden bij veteranen met PTSS


De omgang met dieren staat inmiddels als heel goed bekend voor mensen met verschillende fysieke of psychische klachten of aandoeningen. Zo zijn er sinds 2012 een aantal hulphonden bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS) geplaatst, om deze (oud-)militairen in hun behandeling te ondersteunen. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend, maar zijn vooral gebaseerd op subjectieve ervaringen en zelfreflectie. Dat is weliswaar erg belangrijk, maar maakt het moeilijk om een behandelmethode te ontwikkelen die voor zo veel mogelijk veteranen van toepassing is én goed aansluit bij de individuele behoeftes. Het doel van dit project is dan ook om op een meetbare manier inzicht te verkrijgen in de relatie tussen veteraan en hond. Op die manier kunnen wij bijdragen aan behandelmethodes waarmee veteranen en ook civiele patiënten met PTSS straks nog beter geholpen kunnen worden.


Met de gift van Triodos Foundation kan de Universiteit Utrecht onderzoek doen naar psychofysiologische parameters zoals hartslag, bloeddruk en de hormoonspiegel van veteraan en hond, en hiermee inzicht verkrijgen in hoe de interactie in zijn werk gaat.


De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is het veterinaire kenniscentrum in Nederland. Zij bouwen bruggen tussen maatschappij en wetenschap, en leveren specialistische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa.
Triodos Foundation is een geweldige partner, die met veel passie en enthousiasme al een aantal projecten van de faculteit Diergeneeskunde en hun goed doel “Vrienden Diergeneeskunde” ondersteunt. Door samen te werken aan dierenwelzijn, diergezondheid en gespecialiseerde zorg kunnen wij écht een verschil maken voor dieren én mensen.
Inga Wolframm van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, over Triodos Foundation: