Description only available in Dutch
Eerlijke informatie over voeding.


Een van de belangrijkste mondiale uitdagingen van deze eeuw is aan de groeiende behoefte aan voedsel te blijven voldoen.


Foodwatch werd in 2002 in Duitsland opgericht en zet zich in voor het recht van de consument op eerlijke informatie over voeding. Veilig, transparant, voldoende en kwalitatief goed voedsel, op nationaal, Europees en mondiaal niveau is het streven.


Via haar campagnes brengt Foodwatch enkele van de belangrijkste problemen in deze sector onder de aandacht zoals: misleidende productinformatie, veiligheidsrisico's, de werkelijke kosten en de huidige oneerlijke concurrentiepositie van de conventionele landbouw. Verhullende informatie over voeding, de toename van obesitas en hart- en vaatziekten, en daarmee hogere kosten in de gezondheidszorg krijgen aandacht.


Om impact te hebben wil Foodwatch op Europees niveau actief zijn. Daarom werd in 2010 Foodwatch Nederland opgericht.