Description only available in Dutch
Stichting Tools To Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en mensen in Afrika. Wij bieden werkervaring aan mensen in Nederland die om één of andere reden niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. En wij bieden gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven.


Gereedschap is onze ‘Tool' om mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zoals in de sloppenwijkken van de Ngong Hills in Kenia. Jongeren hebben geen onderwijs genoten en de werkeloosheid is erg groot. Eliza Training Center wil deze jongeren helpen, door hen te voorzien van vak vaardigheden die hen in staat stellen om zelfstandig te worden en een stabiele bron van inkomsten te hebben.


Met maar één naaimachine en een heel kleine ruimte is de oprichtster begonnen met lesgeven in naaien. Eliza Training Center is uitgegroeid tot een gerespecteerd centrum waar jongeren een vak leren. Ze hebben echter te weinig geld om uit te breiden en tekort aan gereedschap, machines en computers. Daarom zal Tools To Work het centrum ondersteunen met materialen, zodat ze kunnen uitbreiden en goede praktijklessen kunnen geven.


Mede door de gift van Triodos Foundation kan Tools To Work machines, computers, gereedschapsets en fietsen aan Eliza Training Center verzenden. Dit zal jaarlijks de levens van 80 jongeren drastisch veranderen. Zij leren een vak en kunnen daarmee de armoede van de sloppenwijken ontkomen.
Triodos Foundation wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving; een samenleving met aandacht voor levenskwaliteit. Dit sluit naadloos aan bij de visie van Tools To Work, die vindt dat ieder mens de kans moet krijgen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met ondersteuning van Triodos Foundation kan Tools To Work kansen scheppen en hulp bieden aan mensen om zichzelf te ontplooien en mee te doen in de maatschappij. Hiermee stimuleren we samen een duurzame samenleving.
Annelieke Robben van Tools to Work over Triodos Foundation: