de WonderWoorden Winkel

Driebergen, Nederlandwonderwoordenwinkel.nl/
Co Financing Business UnitTriodos Foundation Netherlands
SectorCommunity Projects

This project is from another branch. Therefore it's only available in Dutch.

Een gezamelijke taal voor een veilige school


De WonderWoordenWinkel biedt programma's aan op basisscholen, voor kinderen, leerkrachten en ouders. De kinderen leren om elkaar beter te begrijpen en goed met elkaar om te gaan. In korte, inspirerende bijeenkomsten krijgen de kinderen frases en woorden aangereikt om uitdrukking te geven aan hun gevoelens, om voor zichzelf op te komen en om te leren omgaan met pestgedrag, uitsluiting en ruzies. Kinderen raken enthousiast; leerkrachten ook. Meteen na de bijeenkomsten kunnen de kinderen en leerkrachten bij conflicten en pestgedrag in de klas de ‘WonderWoorden' gebruiken om samen een vriendschappelijke sfeer te creëren en daarmee een veiliger leerklimaat.


De programma's zijn ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie Soul Shoppe. De WonderWoordenWinkel brengt de programma's van het succesvolle Californische SoulShoppe naar Nederland.


Met het geld van de Triodos Foundation kon de Wonderwoordenwinkel opgericht worden tot een zelfstandige organisatie en kunnen we de programma's betaalbaar aanbieden aan de scholen.