Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

De Schermer
All projects in this sector
De Reube De Reube Health Care
De Ringoven De Ringoven Health Care
De Waagschaal De Waagschaal Health Care
De Wilgenhoeve De Wilgenhoeve Health Care

De Schermer

Health Care (Social)

De Schermer is de zorgboerderij van Michel en Julia Broersen nabij Alkmaar. Op de boerderij worden dagbestedingen voor verstandelijk gehandicapten, demente ouderen en vroeg dementerenden aangeboden. Deze groepen kunnen dan afhankelijk van hun interesses en mogelijkheden diverse klusjes doen op de boerderij. Michel en Julia Broersen worden hierbij ondersteund door een groep enthousiaste mensen met achtergronden in de zorg.

http://www.zorgboerderijdeschermer.nl

Health Care

Good physical and mental health and wellbeing are fundamental to a better quality of life. That’s why we finance medical centres offering complementary health services, care for the elderly and hospices.

Address:
Oosternotweg 1
1636 WG
Schermerhorn
Nederland