Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Agence Immobilière Sociale Delta asbl
All projects in this sector
AEOBhousepeople Ltd AEOBhousepeople Ltd Housing Associations
Ana Maria Fonds Algemeen Nut Ana Maria Fonds Algemeen Nut Housing Associations

Agence Immobilière Sociale Delta asbl

Housing Associations (Social)

Agence Immobilière Sociale Delta is een sociaal verhuurkantoor. Het treedt op als tussenpersoon tussen woningeigenaars enerzijds en sociale huurders anderzijds. Daarvoor heeft het kantoor ook een overeenkomst met het OCMW Auderghem. AIS Delta geeft huurders de mogelijkheid een goede woning onder de marktprijs te huren. De verhuurders van hun kant zijn zeker van hun huurinkomsten en hoeven zich niet te bekommeren om het beheer of leegstand. De vereniging ontstond aanvankelijk uit het verenigingsleven, waarin bezorgde burgers zelf projecten opzetten om het toenemende gebrek aan betaalbare woningen in grote steden tegen te gaan. Ondertussen zijn dergelijke initiatieven officieel erkend in Brussel. Triodos Bank heeft AIS Delta een krediet verleend voor de renovatiewerken die nodig waren om een woning verhuurklaar te maken.

http://www.ais-delta.be

Housing Associations

We finance housing associations because they provide affordable housing for the people who need it most. This includes homes for the homeless and dignified accommodation for adults and children with physical and learning disabilities.

Address:
Avenue Charles Brassine 32/2
1160
Bruxelles
Belgique