Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Télé-Secours
All projects in this sector
UNAC UNAC Community projects
Universo Santi Universo Santi Community projects

Télé-Secours

Community projects (Social)

Tele-Secours is een alarmtelefooncentrale die alleenstaande mensen gemakkelijk kunnen bereiken in geval van nood, bijvoorbeeld als ze een zware val maken of ziek worden. De vzw is werkzaam in heel België en telt 16.500 abonnees. Het bijzondere aan Tele-Secours is dat buren en naasten de hulpverlening verzorgen om zo de efficiëntie te vergroten. Tele-Secours voerde samen met de UCL een studie uit over de psychologische mechanismen van solidariteit: waarom zijn sommige personen beter omringd dan anderen? Hoe kunnen we solidariteit bevorderen? Triodos Bank heeft verschillende kredieten verleend aan Tele-Secours om de snelle groei van de organisatie te ondersteunen.

http://www.tele-secours.be

Community projects

We intend to empower people and support the personal development of disadvantaged individuals, by financing businesses that address specific social objectives. Lending in this sector is to for and not-for-profit employment programmes, youth help centres and integration programmes, among others.

Address:
Bld de Smet de Naeyer 578
1020
BRUXELLES
Brussels hoofdstedelijk gewest
Belgique