Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Therapeuticum Utrecht
All projects in this sector

Therapeuticum Utrecht

Health Care (Social)

Therapeuticum Utrecht is een eerstelijns gezondheidscentrum met een betrokken team van therapeuten en artsen op een bijzondere locatie in Noord-Oost Utrecht. Door antroposofische inzichten geïnspireerd verbindt het reguliere gezondheidszorg met een eigentijdse spirituele benadering van ziekte en gezondheid. De antroposofische geneeskunde bouwt voort op de reguliere geneeskunde en is geen alternatief maar een verruiming. Waar de reguliere geneeskunde zich vaak beperkt tot het fysiek-organische ziektebeeld, betrekt de antroposofische geneeskunde de gehele persoonlijkheid in de benadering en ziet deze als kenmerk van ieder mens, ook van de zieke mens. Naast reguliere medicamenten wordt gebruik gemaakt van antroposofische geneesmiddelen en aanvullende paramedische vakrichtingen zoals: eerstelijns-psychologie, fysiotherapie, euritmie-therapie, kunstzinnige therapie, logopedie en uitwendige therapie. Daarnaast wordt de betrokkenheid van de patiënt gestimuleerd bij een gezonde levenswijze en voeding om ziekte te voorkomen.Naast deze behandel-gerichte bezigheden omvat Therapeuticum Utrecht een consultatiebureau voor kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders.

http://www.therapeuticumutrecht.nl

Health Care

Good physical and mental health and wellbeing are fundamental to a better quality of life. That’s why we finance medical centres offering complementary health services, care for the elderly and hospices.

Address:
Dekhuyzenstraat 60
3572 WN
Utrecht
Nederland