Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Stichting Oost Flevoland Woondiensten
All projects in this sector
Station House Co-operative Station House Co-operative Housing Associations
Stichting Urtica Onderdak Stichting Urtica Onderdak Housing Associations

Stichting Oost Flevoland Woondiensten

Housing Associations (Social)

Oost Flevoland Woondiensten is in de gemeente Dronten de enige sociale verhuurder. OFW wil een kansrijke woon- en leefomgeving bieden aan mensen die zwak staan op de woningmarkt in de gemeente Dronten. OFW streeft als lokale volkshuisvester naar een goed woon- en leefklimaat in de gemeente Dronten en is daarmee nadrukkelijk een maatschappelijke- en netwerkorganisatie. De kernkwaliteit van OFW zijn bouwen, beheren, verhuren, ontwikkelen en maatschappelijke verankering. Met een woningbezit van ca 4600 woningen, garages e.d. is OFW voor zo'n 10.000 huurders de sociale verhuurder. Een van de speerpunten van de OFW is duurzaamheid, daar heeft OFW in 2008 ook de NET-Trofee mee gewonnen.

http://www.ofw.nl

Housing Associations

We finance housing associations because they provide affordable housing for the people who need it most. This includes homes for the homeless and dignified accommodation for adults and children with physical and learning disabilities.

Address:
Noord 47-49
8251 GM
Dronten
Nederland